Dokument
2020-148765
Tytuł
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji
Sprawa
ZP.271.90.2020
Twórca
Janusz Koper (Zastępca Prezydenta Miasta JK), dnia 26 listopada 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Dostawy
Opublikował
Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP), dnia 4 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji