Dokument
2020-154148
Tytuł
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4211.21.2020.KBK z dnia 30.11.2020 r.
Twórca
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 7 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Historia publikacji