Dokument
2020-153486
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wsparcie systemu MyQ
Sprawa
Or.0050.644.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 4 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 7 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji