Dokument
2020-143929
Tytuł
powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy (powstałej po podziale Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu)
Sprawa
Or.0050.624.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 30 listopada 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 9 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-12-09 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)