Dokument
2020-155638
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku.
Sprawa
2020-152964
Twórca
, dnia 9 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Pliki
Historia publikacji