Dokument
2020-156386
Tytuł
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.327.2020.ia z dnia 26.11.2020 r.
Twórca
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 10 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Historia publikacji