Dokument
2020-152965
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 468/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w Rybniku
Sprawa
Or.0050.650.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 9 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 10 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji