Dokument
2020-152972
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 469/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Sprawa
Or.0050.651.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 9 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Pliki
Historia publikacji