Dokument
2020-156797
Tytuł
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016.JB.77 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec
Twórca
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 11 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Historia publikacji