Dokument
2020-157041
Tytuł
Konsultacji społecznych uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.
Sprawa
2020-157041
Twórca
, dnia 11 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Pliki
Historia publikacji