Dokument
2020-57822
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)
Sprawa
Or.0050.302.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 18 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Pliki
Historia publikacji
2020-07-17Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2020-12-11Wycofano Barbara Witala (Referent Or)
2020-12-11Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2020-12-11Wycofano Barbara Witala (Referent Or)
2020-12-11Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2020-12-11Wycofano Barbara Witala (Referent Or)
2020-12-11Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2020-12-11Wycofano Barbara Witala (Referent Or)
2020-12-11Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2020-12-11Wycofano Barbara Witala (Referent Or)
2020-12-11Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2020-12-11Wycofano Barbara Witala (Referent Or)
2020-12-11 Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)