Dokument
2020-156538
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drugiego etapu modernizacji budynku Domu Kultury w dz. Chwałowice
Sprawa
Or.0050.658.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 11 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 11 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-12-11 godz. 16:47 Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)