Dokument
2020-156538
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drugiego etapu modernizacji budynku Domu Kultury w dz. Chwałowice
Sprawa
Or.0050.658.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 11 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Pliki
Historia publikacji