Dokument
2020-158118
Tytuł
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.65.2020.AD z dnia 3.11.2020 r.
Twórca
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 14 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Historia publikacji