Dokument
2020-157501
Tytuł
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu myjni samochodowej położonej w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 38
Sprawa
Ek-III.6251.3.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 12 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Maria Cieślik (Inspektor Ek-III), dnia 14 grudnia 2020 r.
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2020-12-14Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
2020-12-30Wycofano Upłynął termin publikacji