Dokument
2020-154404
Tytuł
powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2021 roku
Sprawa
Or.0050.656.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 10 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 14 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-12-14 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)