Dokument
2020-133754
Tytuł
Sterylizacja, kastracja kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów na terenie miasta Rybnika.
Sprawa
GK.271.18.2020
Twórca
Ilona Krajczewska (Naczelnik Wydziału GK), dnia 1 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zamówienia poza ustawą PZP
Opublikował
Justyna Jaros (Referent GK), dnia 15 grudnia 2020 r.
Historia publikacji
2020-12-15Publikacja Justyna Jaros (Referent GK)
2020-12-15Wycofano Justyna Jaros (Referent GK)
2020-12-15Publikacja Justyna Jaros (Referent GK)
2020-12-15Wycofano Justyna Jaros (Referent GK)
2020-12-15Publikacja Justyna Jaros (Referent GK)
2020-12-15Wycofano Justyna Jaros (Referent GK)
2020-12-15 Publikacja Justyna Jaros (Referent GK)