Dokument
2020-115995
Tytuł
uchylenia zarządzenia nr 665/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2019 r.
Sprawa
Or.0050.661.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 12 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Pliki
Historia publikacji
2020-12-15Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2020-12-15Wycofano Barbara Witala (Referent Or)
2020-12-15 Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)