Dokument
2020-152056
Tytuł
uchylenia zarządzenia nr 743/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 grudnia 2019 r.
Sprawa
Or.0050.660.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 12 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Pliki
Historia publikacji