Dokument
2020-155152
Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika pn.: organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika
Sprawa
Or.0050.659.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 12 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Pliki
Historia publikacji