Dokument
2020-154178
Tytuł
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi, budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudowie sieci teletechnicznej i elektrycznej w ramach zadania pn. budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska w Rybniku"
Sprawa
Ar-II.6740.1128.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 7 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Robert Górski (Inspektor Ar-II), dnia 15 grudnia 2020 r.
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2020-12-15Publikacja Robert Górski (Inspektor Ar-II)
2020-12-30Wycofano Upłynął termin publikacji