Dokument
2020-159819
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik
Sprawa
2020-159819
Twórca
Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III), dnia 16 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 17 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji