Dokument
2020-159347
Tytuł
Zapytanie ofertowe dot. wyłapywania, transportu oraz umieszczania zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie miasta.
Sprawa
GK.271.19.2020
Twórca
Ilona Krajczewska (Naczelnik Wydziału GK), dnia 17 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zamówienia poza ustawą PZP
Opublikował
Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK), dnia 17 grudnia 2020 r.
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2020-12-17Publikacja Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK)
2020-12-17Wycofano Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK)