Dokument
2020-160391
Tytuł
Zapytanie ofertowe na: Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie miasta Rybnika w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju.
Sprawa
GK.271.22.2020
Twórca
Ilona Krajczewska (Naczelnik Wydziału GK), dnia 17 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zamówienia poza ustawą PZP
Opublikował
Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK), dnia 17 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji