Dokument
2020-160243
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sal gimnastycznych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania:zadanie nr 1: Sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym, dz. Śródmieście,zadanie nr 2: Sala gimnastyczna przy II Liceum Ogólnokształcącym, dz. Północ.
Sprawa
Or.0050.674.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 17 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 18 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji