Dokument
2020-161303
Tytuł
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.2.2020.AK z dnia 11.12.2020 r.
Twórca
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 21 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Historia publikacji