Dokument
2020-161800
Tytuł
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.65.2020.AD z dnia 3.11.2020 r.
Twórca
Jarosław Kuźnik (Naczelnik Wydziału Ek), dnia 21 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2020-12-21Publikacja Jarosław Kuźnik (Naczelnik Wydziału Ek)
2020-12-30Wycofano Upłynął termin publikacji