Dokument
2020-160201
Tytuł
udzielenia dotacji na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Sprawa
Or.0050.683.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 22 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 22 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji