Dokument
2020-160201
Tytuł
udzielenia dotacji na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Sprawa
Or.0050.683.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 22 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Pliki
Historia publikacji