Dokument
2020-157702
Tytuł
Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, wznowienie granic nieruchomości, w podziale na 4 zadania Zadanie nr 1 – Wykonanie podziałów 53 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadanie nr 2 – Wykonanie podziałów 52 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadanie nr 3 – Wykonanie maksymalnie 30 map sytuacyjnych do celów prawnych. Zadanie nr 4 – Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych.
Sprawa
ZP.271.95.2020
Twórca
Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej PIG), dnia 12 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Usługi
Opublikował
Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP), dnia 29 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji