Dokument
2020-163425
Tytuł
wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Sprawa
Or.0050.694.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 29 grudnia 2020 r.
Historia publikacji
2020-12-29 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)