Dokument
2020-163311
Tytuł
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)
Sprawa
MPU.6721.11.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 23 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Historia publikacji