Dokument
2020-163618
Tytuł
wprowadzenia zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.696.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 30 grudnia 2020 r.
Historia publikacji
2020-12-30 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)