Dokument
2020-164769
Tytuł
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Świętej Anny przy ul. Przyszowskiej 36 w Gliwicach-Łabędach
Sprawa
Ek-III.6251.1.2020
Twórca
Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III), dnia 30 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Historia publikacji