Dokument
2021-1463
Tytuł
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.465.2020.IA z dnia 29.12.2020 r.
Twórca
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 5 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Historia publikacji