Dokument
2020-160569
Tytuł
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27) – wyłożenie do publicznego wglądu od 8 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r., zbieranie uwag do dnia 19 listopada 2020 r
Sprawa
Or.0050.672.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 17 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 5 stycznia 2021 r.
Historia publikacji
2021-01-05 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)