Dokument
2021-1419
Tytuł
Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Sprawa
Or.1710.18.2020
Twórca
Katarzyna Hądzlik - Starszy Inspektor Ochrony Środowiska, dnia 31 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Kontrole zewnętrzne
Opublikował
Pliki
Historia publikacji