Dokument
2021-2435
Tytuł
konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
Sprawa
2021-2435
Twórca
Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M), dnia 7 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 7 stycznia 2021 r.
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2021-01-07Publikacja Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2021-01-07Wycofano Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)