Dokument
2021-2570
Tytuł
konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości
Sprawa
2021-2570
Twórca
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 7 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 7 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji