Dokument
2020-155616
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Sprawa
Or.0050.657.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 11 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 8 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji