Dokument
2021-66
Tytuł
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2021 rok, a także do zaciągania zobowiązań
Sprawa
Or.0050.1.2021
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.377.2020 z dnia 4 sierpnia , dnia 4 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 8 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji