Dokument
2021-3221
Tytuł
Pismo o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o znaku Ek-I.6220.8.2020
Sprawa
Ek-I.6220.8.2020
Twórca
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 8 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Historia publikacji