Dokument
2021-524
Tytuł
przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2021 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej
Sprawa
Or.0050.6.2021
Twórca
powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku pn. Organizowanie i, dnia 7 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 8 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji