Dokument
2020-162796
Tytuł
określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna
Sprawa
Or.0050.686.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 23 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 11 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-01-11 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)