Dokument
2021-3632
Tytuł
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. nr 4/2019 znak IFXIII.7820.85.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku".
Sprawa
Ar-II.2011.479.2020
Twórca
Robert Górski (Inspektor Ar-II), dnia 11 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Robert Górski (Inspektor Ar-II), dnia 11 stycznia 2021 r.
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2021-01-11Publikacja Robert Górski (Inspektor Ar-II)
2021-01-26Wycofano Upłynął termin publikacji