Dokument
2021-4889
Tytuł
konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Sprawa
2021-4889
Twórca
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 12 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 12 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-01-12Publikacja Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2021-01-12Wycofano Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2021-01-12Publikacja Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2021-01-12Wycofano Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2021-01-12Publikacja Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2021-01-12Wycofano Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2021-01-12 Publikacja Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)