Dokument
2021-2227
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 683/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Sprawa
Or.0050.10.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 12 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 13 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-01-13 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)