Dokument
2021-3380
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Sprawa
Or.0050.11.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 12 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 13 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-01-13 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)