Dokument
2021-5497
Tytuł
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie dot. wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu zakładu prowadzonego przez Pana Tomasza Nowaka w Gliwicach, przy ul. Czajki 19
Sprawa
Ek-III.6251.1.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 13 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Maria Cieślik (Inspektor Ek-III), dnia 13 stycznia 2021 r.
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2021-01-13Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
2021-01-26Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
2021-01-26Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
2021-01-29Wycofano Upłynął termin publikacji