Dokument
2021-5945
Tytuł
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.133m.2020.PP/TS z dnia 28.12.2020 r.
Twórca
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 14 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Historia publikacji