Dokument
2021-2634
Tytuł
Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 11 000 cm2
Sprawa
MPU.271.1.2021
Twórca
Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU), dnia 14 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zamówienia poza ustawą PZP
Opublikował
Sylwia Piechota (Inspektor MPU), dnia 14 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-01-14Publikacja Sylwia Piechota (Inspektor MPU)
2021-01-14Wycofano Sylwia Piechota (Inspektor MPU)
2021-01-14 Publikacja Sylwia Piechota (Inspektor MPU)