Dokument
2021-4079
Tytuł
uchylenia zarządzenia nr 294/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2020 r.
Sprawa
Or.0050.13.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 14 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 19 stycznia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji