Dokument
2021-4079
Tytuł
uchylenia zarządzenia nr 294/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2020 r.
Sprawa
Or.0050.13.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 14 stycznia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Pliki
Historia publikacji